Go down
avatar
Admin
Posts : 28
Join date : 2018-05-10
View user profilehttp://hespenroll.forumotion.com

Hello, Robot. Design tussen mens en machine Empty Hello, Robot. Design tussen mens en machine

on Thu May 10, 2018 7:47 pm
L.Pil wrote:
Ook in de tentoonstelling ‘Hello, Robot. Design tussen mens en machine’ in het Design museum Gent (tot 15.04.2018) worden veel vragen gesteld. Zie reeds de inleiding bij de tentoonstelling:

“Robots zijn overal. Ze zijn alomtegenwoordig in de media, maar ook in het dagelijkse leven zijn er meer slimme machines dan de meeste mensen denken. Nu al hebben auto’s, wasmachines, bankautomaten en heel wat andere apparaten allemaal wel een stukje robot in zich. Het is vandaag al duidelijk dat de samenleving van morgen nog slimmer, autonomer en meer zelflerend zal zijn.

En de mens? Die wordt voortdurend heen en weer geslingerd in een debat dat schommelt tussen uitersten als enthousiasme en kritiek, hoop en angst, utopie en dystopie. Design speelt een centrale rol in die complexe dynamiek, omdat het altijd al een bemiddelaar is geweest tussen mens en machine, tussen verschillende vakgebieden en tussen schijnbaar onoverkomelijke tegenstrijdigheden. Hello, Robot zet de bezoeker aan het denken en toont met concrete voorbeelden uit diverse disciplines en domeinen aan dat de waarheid vaak schuilt in beide uitersten. De ontwikkelingen in de roboticawereld leiden immers evenzeer tot euforie als twijfel. Het designconcept dat aan de basis ligt van deze tentoonstelling gaat verder dan het loutere design van vorm en functie. Hello, Robot onderzoekt hoe design – al dan niet op een positieve manier – vormgeeft aan de interactie tussen mens en machine en tussen mensen onderling. Een zoektocht die heel wat vragen oproept. Hoe willen we bijvoorbeeld omgaan met die nieuwe technologieën, als individu en als samenleving? Hoe willen we reageren op een wereld die voortdurend slimmer wordt, en hoe zouden we daarop moeten reageren? Doorheen de tentoonstelling stellen we je veertien schijnbaar eenvoudige vragen, die misschien zelfs wat naïef lijken. Maar je zult al snel tot de vaststelling komen dat de antwoorden niet voor de hand liggen. Ze zijn in ieder geval dissussiestof voor een debat dat dringend moet worden gevoerd.”

De vragen worden in vier verschillende zalen/hoofdstukken gesteld:
- wetenschap en fictie
- geprogrammeerd om te werken
- vrienden en helpers
- één worden

Opdracht bij deze tentoonstelling:
- Bezoek de tentoonstelling ‘Hello, Robot. Design tussen mens en machine’ in het Design museum Gent (tot 15.04.2018).
- Lees de uitleg bij thematiek van de vier verschillende zalen (wetenschap en fictie; geprogrammeerd om te werken; vrienden en helpers; één worden). Deze uitleg is ook terug te vinden in de tentoonstellingsbrochure die je krijgt tijdens je bezoek.
- Selecteer uit de vier onderdelen van de tentoonstelling telkens 3 objecten/projecten en zorg ervoor dat je inhoud van die objecten/projecten gedetailleerd kent (in het totaal dus 12 objecten/projecten).

De namen van de ontwerpers moeten niet gekend zijn.
Op het examen kan gevraagd worden om de door de student gekozen objecten/projecten van een of meerdere zalen inhoudelijk gedetailleerd te bespreken en in de context van de tentoonstellingszaal/zalen te plaatsen.
Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum